Parkeringsregler for Lille Constantia

For at tilstræbe ordnede parkeringsforhold i bebyggelsen, har bestyrelsen besluttet, at ejere og registrerede lejere har mulighed for at parkere to køretøjer per lejlighed i lejlighedens nærområde.

De køretøjer, der overstiger dette antal, henvises til parkering i garage eller på parkeringspladser ved indkørsler fra Esperance Alle.

Ved langtidsparkering skal de 4 parkeringspladser for enden af de 2 boligblokke benyttes.

Parkering overfor garager skal under henvisning til vor husorden undlades, da udkørsel fra disse ofte blokeres helt eller delvis.

Endelig, jævnfør vor husorden, skal der foran hoveddør til opgang være plads til af- og pålæsning.

Med venlig hilsen
E/F Lille Constantia
Bestyrelsen

Orientering om prisjustering m.m. fra Yousee

Nye priser på tv-pakkerne
Det er rart at være på forkant med tingene. Derfor vil vi gerne informere jer om fire ting, der vedrører jeres medlemmer/beboere i starten af 2017.

 • Den 1. januar ændrer vi priserne på Grund-, Mellem- og Fuldpakken
 • Fra den 9. januar til den 24. februar 2017
  • sikrer vi bedre billedkvalitet på en række af de mest sete tv-kanaler
  • åbner vi for en ny startfrekvens, så tv-kanaler evt. skal indlæses på ny
  • lukker vi for FM-radio via kabel-tv-stikket.


Priserne reguleres

Den 1. januar 2017 vil Grund-, Mellem- og Fuldpakken blive reguleret som et led i den almindelige prisudvikling og stigende priser på de tv-kanaler, der ligger i pakkerne.

Herunder kan I se de nye abonnementspriser, som I kan tage udgangspunkt i, når I varsler jeres medlemmer/beboere. Vi ændrer ikke på selve indholdet i tv-pakkerne.

Grundpakken 188,29 kr. pr. måned inkl. Moms

Bemærk: Betaler jeres forening selv for ophavsrettigheder til Koda og Copydan, er vederlaget ikke inkluderet i ovenstående abonnementspriser.

Nye priser for ophavsrettigheder pr. 1. januar 2017 i kr. (pr. md. Momsfrit)

Koda/Copydan
Grundpakken     41,88 kr.
Mellempakken   46,28 kr.
Fuldpakken          54,92 kr.

*Mellem- og Fuldpakken med Bland Selv reguleres, så priserne er de samme som Mellem- og Fuldpakken.

Hvis I har medlemmer/beboere med tillægspakker, som de betaler direkte til os, skriver vi selvfølgelig til dem og gør dem opmærksom på de nye priser.

Endnu bedre billedkvalitet på vej
I det nye år åbner vi for mere båndbredde på en række af de mest sete tv-kanaler. Ved at øge bitraten vil tv-signalet blive endnu skarpere og dermed også billedkvaliteten. Ændringen gælder de fleste HD-kanaler.

Ændring af startfrekvens og genindlæsning af tv-kanaler
Den årlige kanalomlægning ligger også i starten af 2017. Her lukker vi for den nuværende startfrekvens på 143 MHz. Derfor skal tv-kanaler genindlæses og indstilles til den nye startfrekvens, der er placeret på 450 MHz. I praksis betyder det, at medlemmer/beboere, som bruger startfrekvens 143 MHz, skal skifte til startfrekvens 450 MHz samtidig med en kanalsøgning på deres tv. Hvis der ikke skiftes til den nye startfrekvens kan man opleve sort skærm. I kan læse mere om genindlæsning af tv-kanaler på yousee.dk/kanaler.

FM-radio lukker via kabel-tv-stikket
Hører man radio via kabel-tv-stikket i dag, skal man vænne sig til at høre radio på en ny måde. Vi har nemlig valgt at lukke for FM-signalet. Det giver os mulighed for at udnytte kapaciteten i vores kabel-tv meget bedre, så jeres medlemmer/beboere er gearet til de fremtidige, digitale behov.

Der er nemlig en stigende efterspørgsel på hurtigere bredbånd. Det hænger især sammen med, at tv-vanerne er under forandring. Vi streamer i langt højere grad vores tv-indhold og går i tv-arkivet og bestemmer, hvad vi vil se hvornår. Det er alt sammen noget, der kræver mere plads i kabel-tv-nettet, og derfor lukker vi for FM-radio via kabel-tv-stikket.

FM-luk berører de landsdækkende radiokanaler: NDR Kultur, NDR 1, NOVA fm, Pop FM, P1, P2, P3, P4, P5, P6 Beat, P7 Mix, P8 Jazz, R Klassisk, Radio 100, Radio24syv, Schleswig-Holstein, SR-P2 Sven, The Voice. Derudover bliver en række lokalradiostationer distribueret på FM via YouSee’s kabel-tv-net også berørt.

Alle de landsdækkende radiokanaler findes dog stadig på deres egen tv-kanalplads, og det betyder, at man fortsat kan lytte til radiokanalerne via sit tv. Radiokanalerne ligger som standard på programplads 701 og op.

Få en stueantenne eller rabat på DAB-udstyr
I samarbejde med Elgiganten giver vi jeres medlemmer/beboere mulighed for at købe DAB-udstyr fx ern DAB-radio og DAB-adapter med 20% rabat. Læs mere på yousee.dk/tv2017, hvor der inden længe vil være mere information.

Hvis I har medlemmer/beboere, der gerne vil fortsætte med at høre FM-radio, kan de allerede nu gå ind på yousee.dk/tv2017 og skrive sig op til at få tilsendt en stueantenne, der kan kobles til deres anlæg – helt uden beregning.

Se mere på yousee.dk/tv2017
I og jeres medlemmer/beboere kan læse mere om ændringerne på yousee.dk/tv2017, hvor I i løbet af efteråret også kan se præcis, hvornår kanalomlægningen finder sted i jeres forening. Vi giver også besked om datoerne i vores nyhedsbrev, Nyhedsservice. Hvis I ikke er tilmeldt vores særlige nyhedsbrev til beslutningstagere i foreninger, kan I nemt tilmelde jer på yousee.dk/nyhedsservice.

Vi stiller materiale til rådighed
yousee.dk/materialer er der hjælpe at hente, når I skal varsle jeres medlemmer/beboere. Her kan I fx hente en brevskabelon, som I selv kan udfylde med jered nye priser, eller bestille en folder, der forklarer om lukningen af FM-radio, den nye startfrekvens og hjælp til genindlæsning af kanaler. Folderen skal I selv uddele til jeres medlemmer/beboere.

Materialet finder I på yousee.dk/materialer. Og det kan downloades/bestilles fra 23. september.

Spørgsmål?
Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte jeres lokale konsulent eller ringe til salgsafdelingen på 7070 4000.

Venlig hilsen
Jacob Mortensen
Vicedirektør, YouSee

YouSee A/S
7070 4000
Teglholmsgade 1
0900 København C

Printvenlig udgave

Indbrud

Det er med beklagelse, at vi må meddele, at vi igen har været udsat for indbrud. Denne gang i 10A, 2. sal via hoveddør midt på dagen. Som nævnt under generalforsamlingen og i bestyrelsens beretninger må vi indskærpe at det er en god idé:

 1. At være tilknyttet et sikrings-alarmsystem.
 2. Ikke at lukke nogen ind i opgangen før man har sikret sig hvem det er.
 3. Ikke at lade indgangsdøren til opgangen eller indgangen til kælderen stå åben.

Med venlig hilsen
på vegne af bestyrelsen

Claus Trolle

Ejendommens historie opdateret

Siden om Lille Constantias historie er opdateret med tekst og billeder fra den flotte bog “Historien om Lille Constantia i Charlottenlund” af Jørgen Serup og Birgitte Glob, som blev omdelt efter afholdt generalforsamling.

Grundet bogens længde er historien delt op i fire sider med indholdsfortegnelse på den første side samt link til en printvenlig udgave.

Se den opdaterede Ejendommens historie
Printvenlig udgave: Historien om Lille Constantia i Charlottenlund

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Information fra yousee

YouSee har sendt ejerforeningen et tilbud på leje af en tv boks, der giver en række nye funktioner. Man kan læse om tv boksen på www.yousee.dk/2.

Boksen koster DKK 30,- per måned og skal bestilles individuelt af hver ejer. Hvis man har flere tv’er skal hver tv have sin boks.

Hvis I ønsker flere oplysninger, kan YouSee kontaktes på 70 70 48 83 eller e-mail: salgoest@yousee.dk.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Vedr. storkrald

På vegne af vor vicevært og ejerforeningen en venlig anmodning vedrørende storskrald. Storskrald og andet affald må ikke hensættes i kældergangene.

Jævnfør vor husorden skal kældergangene holdes fri, og ikke bruges som opbevaringsplads. Storskrald skal hensættes i garagen beregnet til det. Hvis man er i tvivl om, hvor garagen er, spørg vor vicevært der er i vort område hver mandag, onsdag og fredag.

Da storskrald pakket i sorte plasticposer ikke bliver afhentet af renovationsfolkene, skal der altid anvendes klare, gennemsigtige plasticposer.

På forhånd tak for hjælpen.
Claus Trolle